Hướng dẫn kiếm tiền với PaidVerts

Sau khi bạn đã xem bài hướng dẫn đăng ký PaidVerts thì bạn tiếp tục xem các bước bên dưới để bắt đầu kiếm tiền với Paidverts

Hướng dẫn kiếm tiền với PaidVerts

bạn nhấn vào view Paid Ads để xem quảng cáo và nếu bạn muốn xem thông tin tài khoản thì bạn xem ở mục Your Navigation

Hướng dẫn kiếm tiền với PaidVerts

Như bạn đã thấy ở hình trên mình có đánh số thứ tự, lý do là số thứ nhất thì PaidVerts thông báo rằng tài khoản của bạn vẫn chưa được kích hoạt, và nếu bạn muốn nhận được Paid Ads thì bạn phải xem quảng cáo ở vị trí số 3, số 2 có nghĩa là à mà thôi cũng không quan trọng lắm nên đừng mất thời gian vào cái này, mình sẽ nói sau.


Sau khi bạn nhấn View activation ad thì hiện lên hình như trên và bạn nhấn chuột vào cái hình vuông đỏ đỏ bên phải mà mình đã vẽ sau khi có 3 dấu  tích xanh hiện lên thì bạn nhấn chữ Proceed to Advertisers Website

Hướng dẫn kiếm tiền với PaidVerts

Bạn đợi hết 30 giây và điền dòng capcha vào ô rồi có chữ Comfirm hiện lên bạn nhấn vào vậy là bạn đã được cộng 25 BAP

Hướng dẫn kiếm tiền với PaidVerts

Chúc mừng bạn, bạn đã có 25 BAP và bạn có thể play game để kiếm BAP hoặc close window để đóng cửa sổ này. Quay trở lại bạn nhấn View another ad và lặp lại tương tự để kiếm BAP.

Powered by Blogger.