Cài đặt IP tĩnh cho Windows Server 2008

Với câu hỏi làm sao để cài IP tĩnh cho windows server trên VMware! kết nối máy thật với máy ảo hay máy ảo với máy ảo thì chúng ta cần phải cài đặt IP tĩnh cho Win. Cũng đúng lúc mình cần nên mình tìm ra được bài này và mình lưu luôn lên blog để cho lúc nào quên thì tiện mở luôn đọc cho đỡ mất công tìm. Copy nguyên văn như sau của bạn TranVanThanh nguồn  Nhatnghe.com
Cài đặt IP tĩnh cho Windows Server 2008

* Cách làm như sau:
B1: Trên máy thật vào command line: Start -> Run -> cmd 
+ Sau đó gỏ lệnh: ipconfig /all kiểm tra thông số ip Modem đang cấp cho máy thật là bao nhiu? tại dòng IP address.
+ Tôi ví dụ máy thật đang có 
IP address: 192.168.1.2
Subnet Mask:255.255.255.0
Default Gateway:192.168.1.1
Preferred DNS Server:8.8.8.8 (Có thể máy bạn là con số khác)
B2: Trong chương trình VMware chọn máy ảo 2k8(Nhớ Shutdown máy ảo) -> Edit Virtual Machine Settings -> Chọn Network Adapter -> Bên phải chọn Bridged.
B3: Khởi động vào máy ảo -> Vào phần chỉnh IP -> đặt Ip như sau:
+ IP address: 192.168.1.10
+ Subnet Mask:255.255.255.0
+ Default Gateway:192.168.1.1
+ Preferred DNS Server:8.8.8.8 (Không cần thay đổi)
B4: Vào Command line kiểm tra bằng lệnh Ping tới IP của Modem:
Ping 192.168.1.1 -> Nhận được Reply from là OK.
- Thực hiện tương tự cho máy ảo XP.
Với thông số IP như sau:
+ IP address: 192.168.1.20
+ Subnet Mask:255.255.255.0
+ Default Gateway:192.168.1.1
+ Preferred DNS Server:8.8.8.8(Không cần thay đổi)
Powered by Blogger.