Hướng dẫn kiếm tiền bằng cách Like Facebook, youtube, twitter, - Tăng like

Hướng dẫn kiếm tiền bằng cách Like Facebook

I. Điều kiện cần để bạn kiếm được tiền trên Likesasap là:


     1. Một tài khoản facebook( có thể lấy của bạn hoặc tạo cái mới mà tốt nhất là tạo cái mới vì like thì                  đương nhiên sẽ luôn hiện lên những thông  tin mình không quan tâm lên tường của mình)
     2. Một tài khoản gmail
     3. Một tài khoản Twitter
     4. Một tài khoản Instagram
     5. Một tài khoản StumbleUpon
Nếu bạn là người mới chơi

II. Đăng ký likesasap


Bạn click vào đường link sau để đăng ký: http://likesasap.com/register.php?ref=10029697


Trong đó:
  • username: tên người dùng
  • email: địa chỉ email
  • repeat email: gõ lain địa chỉ email
  • password: mật khẩu
  • repeat password: lặp lại mật khẩu


sau đó click vào Signup
 click xong Likesasap sẽ gửi cho bạn một email để click hoạt bạn vào trong hộp thư để click hoạt, nếu không thấy trong hộp thư chính thì có thể ở hộp thư Spam
Vậy là xong bạn có thể kiếm tiền được rồi đó
Powered by Blogger.