Phím tắt dùng trong Microsoft Word - Phần 1

Với việc sử dụng các phím tắt trong Microsoft Word thì sẽ giảm được rất nhiều thời gian vì không phải dùng chuột thao tác với máy tính. Và việc đánh máy cũng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, thao tác được nhanh hơn.

Phim-tat-dung-trong-Microsoft-Word

I. Các phím tắt chung

Ctrl + N: Tạo một trang mới
Ctrl + O: Mở một tài liệu
Ctrl + S: Lưu tài liệu
Ctrl + C: Sao chép văn bản
Ctrl + X: Cắt nội dung đang chọn
Ctrl + V: Dán nội dung đang chọn
Ctrl + F: Bật hộp thoại tìm kiếm
Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn
Ctrl + H: Bật hộp thoại thay thế
Ctrl + Z: Hoàn tác đoạn văn bản trước đó
Ctrl + Y: Phục hồi hiện trạng đoạn văn bản trước đó trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z
Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4: Đóng cửa sổ Microsoft Word

II. Chọn văn bản hoặc một đối tượng

Shift + > : Chọn một ký tự phía sau
Shift + < : Chọn một ký tự phía trước
Ctrl + Shift + > : Chọn một từ phía sau
Ctrl + Shift + < : Chọn một từ phía trước
Ctrl + A: Chọn tất cả văn bản, đối tượng

III. Xóa văn bản hoặc đối tượng

Backspace: Xóa ký tự phía trước
Delete: Xóa ký tự phía sau hoặc đối tượng đăng chọn
Ctrl + Backspace: Xóa một từ phía trước
Ctrl + Delete: Xóa một từ phía sau

IV. Di chuyển

Ctrl + Mũi tên: Di chuyển qua một ký tự
Ctrl + Home: Di chuyển về đầu văn bản
Ctrl + End: Di chuyển về cuối văn bản
Ctrl + Shift + Home: Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản
Ctrl + Shift + End: Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

V. Định dạng

Ctrl + B: In đậm văn bản
Ctrl + D: Mở hộp thoại định dạng font chữ
Ctrl + I: In nghiêng văn bản đã chọn
Ctrl + U: Gạch chân văn bản đã chọn

VI. Canh lề đoạn văn bản

Ctrl + E: Canh giữa đoạn văn bản đã chọn
Ctrl + J: Canh đều đoạn văn bản đang chọn
Ctrl + L: Canh trái đoạn văn bản đang chọn
Ctrl + R: Canh phải đoạn văn bản đang chọn
Ctrl + M: Thụt đầu dòng đoạn văn bản
Ctrl + Shift + M: Xóa định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản
Ctrl + T: Thụt đầu dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản
Ctrl + Shift + T: Xóa định dạng thụt đầu dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản
Ctrl + Q: Xáo định dạng canh lề đoạn văn bản

VII. Sao chép định dạng

Ctrl + Shift + C: Sao chép định dạng cùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép
Ctrl + Shift + V: Dán định dạng đang sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn
Powered by Blogger.